Adres
ul. Kiełczowska 43
51-315 Wrocław

Telefon
tel. 71 355 60 50,

Sekretariat:
poniedziałek - piątek w godz. (Wakacje) 9.00- 13:00

Od 20.07.2020 do 24.07.2020 - nieczynny

 

O szkole

Nasza szkoła działa tak, by zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki

[blocksy_breadcrumbs]

Otoczone zielenią

Przyjazne miejsce do nauki

Co nas wyróżnia?


Brak systemu klasowego

Uczeń posiada indeks, w którym wpisywane są zaliczenia, nie ma dzienników

Uczeń decyduje

Uczeń sam decyduje na jakim poziomie zalicza materiał programowy (wybrany poziom zaliczeń przekłada się na adekwatną ocenę na świadectwie ukończenia liceum)

Brak ocen

Przez cały okres nauki uczeń otrzymuje zaliczenia bieżące i semestralne

Indywidualne zaliczenia

Możliwość indywidualnego zaliczania materiału programowego w wybranej formie (np. ustna, pisemna, testy, e-learning)


Trochę historii…

Autorska Szkoła Samorozwoju  jest szkołą społeczną utworzoną w  1990 roku przez Towarzystwo Działań dla Samorozwoju. W jej skład wchodzą : Liceum i Gimnazjum.

PIERWSZE SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ASSA to nie tylko zwykły ogólniak. ASSA to o wiele, wiele więcej…

Autorska Szkoła Samorozwoju ASSA jest szkołą o nowoczesnym modelu, w której doskonale wykształcona kadra nauczycielska samodzielnie opracowuje program dydaktyczno – wychowawczy, zakładający integrację kształcenia intelektualnego z rozwojem kultury sportu.

Szczególne miejsce w ASSA zajmuje prawo młodego człowieka do samorealizacji. Kładziemy nacisk na umiejętność samodzielnego organizowania pracy i uczenia się. nauczyciel pełni funkcję doradcy, jeszcze jednej „pomocy naukowej”, z której każdy ma prawo korzystać, a nie wszechwiedzącego „wykładowcy”, który na pewno wie lepiej. 

Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju. Dajemy możliwość poznawania kraju i świata, zbliżenia się do przyrody, wędrówek po górach, uprawiania ulubionej dyscypliny sportu. Nasi uczniowie mogą działać twórczo w interesującej ich dziedzinie sztuki, podejmować badania naukowe, uczestniczyć w klubach dyskusyjnych, filmowych, filozoficznych. Wychodzimy na przeciw zainteresowaniom ucznia i traktujemy je na równi z programem edukacyjnym.

Podstawową rzeczą jest u nas dobry kontakt pomiędzy uczniem, rodzicem i nauczycielem – nasz najważniejszy i największy atut. Nie stwarzamy barier, pracujemy z naszymi podopiecznymi i rodzicami, starając się zrozumieć ich problemy. Jesteśmy pod każdym względem wyjątkowi – nie ma drugiej takiej szkoły w Polsce!!!

To nie wszystko!


Brak powtarzania klas

W ASSA nie powtarza się klas, trzeba jednak zaliczyć pozytywnie każdy przedmiot w wybrałbym przez siebie terminie i czasie ( zaliczenie danego przedmiotu można wydłużyć lub skrócić np. z trzech semestrów do dwóch)

Nauczyciel pracuje dla ucznia

Możliwość konsultacji indywidualnych z nauczycielem również w weekendy i wakacje

Sam ustalasz terminy

Możliwość zrealizowania zakresu programowego liceum w dowolnie zaprojektowanym czasie, co oznacza, że można ukończyć liceum i przystąpić do matury w krótszym terminie, np. w dwa lata

Nie sprawdzamy obecności

Ważny wyjazd lub zawody sportowe? Nie martw się u nas nie dostaniesz nieobecności

Dostosowane do ucznia

Kreatywne nauczanie

Jesteś sportowcem?

Jeżeli jesteś sportowcem i szukasz szkoły, która zrozumie twoje potrzeby i zapewni ci dogodną edukację to wybierz Liceum ASSA. Nasza szkoła rozumie zawodników wszelakich dyscyplin.

Dostosujemy się tak byś miał czas zarówno na naukę jak i zdobywanie sukcesów sportowych. Dotyczy to nie tylko uzdolnionych sportowo, ale każdego komu spełnianie pasji koliduje z regularną nauką

Brak absencji

Uczeń , który wyjeżdża na zawody, zgrupowania lub pokazy czy sesje zdjęciowe – nie ma absencji w szkole, gdyż nie obowiązuje nas „sprawdzanie obecności”

Dowolność

Zawodnicy mają możliwość kształcenia w ramach indywidualnie dostosowanego programu nauczania – uczeń biorący udział w turniejach, zgrupowaniach dostaje przygotowany przez nauczycieli materiał do nauczenia, który później zalicza w wybranej przez siebie formie

Dostosujemy się

Istnieje możliwość, aby nauczyciele dojechali do uczniów np. na obóz sportowy i w czasie przerw między treningami prowadzili zajęcia edukacyjne


Nauczyciele

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną

Imię Nazwisko

Przedmiot

Imię Nazwisko

Przedmiot

Imię Nazwisko

Przedmiot

Imię Nazwisko

Przedmiot

Imię Nazwisko

Przedmiot

Imię Nazwisko

Przedmiot

Imię Nazwisko

Przedmiot

Imię Nazwisko

Przedmiot

Razem budujemy otwartą szkołę

To ludzie tworzą naszą szkołę. Bez naszych uczniów i nauczycieli szkoła nie byłaby taka sama.

Skip to content