Uczniowie

Do 22 maja, piątek, osoby, dla których ważne są punkty z egzaminu ustnego, proszone są o kontakt

z sekretariatem szkoły. Dotyczy to szczególnie osob starających o przyjęcie na uczelnie zagraniczne.

Telefon: 500 375 533.