O szkole

26.08.2016 r. godz. 11.00 -  szkoleniowa Rada Pedagogiczna
29.08.2016 r. godz. 10,00 - Rada Pedagogiczna

21 marca 2016 r. zapraszamy uczniów na Dzień mózgu w ASSA i GASSA.